Kunstgress på Stavsjø stadion - informasjon

Nes Sportsklubb er i sluttfasen med å ferdigstille kunstgressbana på Stavsjø stadion. Offisiell overtagelse fra leverandør er satt til tirsdag 17. sept.

En registrerer at bana allerede er i bruk og interessen er meget stor. Planen er at lys blir klart fra 12. sept.

Det er og vil bli stort fokus på innfyllet ( granulat) og hvordan en skal forholde seg for å holde dette på bana der det hører hjemme. For å forhindre at granulat blir med i sko, klær etc er det satt opp børster ved trappenedgangen ved en av innbytteboksene. Alt er tilrettelagt for at inn-/ut passering skal skje kun på EN plass.

En innser at det kreves god informasjon og kommunikasjon med ALLE som er i befatning med fotballbana. Dette gjelder skolene, foreldre, lagledere, trenere mao ALLE som bruker bana.

Nes Sportsklubb vil gjennomføre møter, sette opp skilt og informere slik at en fortest mulig får gode rutiner og kjøreregler på hvordan en skal forholde seg slik at GRANULAT blir igjen på bana.

Inntil alt er på plass hestilles det til at ALLE gjør det som nødvendig for å la GRANULATET bli igjen på bana.

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift